OBCHOD. PODMIENKY » Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). 
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko,
e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
Internetový obchod
http://www.rybarstvodk.eu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Zákony a predpisy:

- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

MWM5N